ΒΟΡΕΙΟ ΣΕΛΑΣ

Βόρειο Σέλας: Το ανέφερε ο Αριστοτέλης στα Μετεωρολογικά

Βόρειο Σέλας: Το ανέφερε ο Αριστοτέλης στα Μετεωρολογικά

Πρώτος επιστημονικά παρατηρητής για το Βόρειο Σέλας (Aurora Borealis), φέρεται...
22 Φεβρουάριος 2013, 16:24