ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Σπάνια κειμήλια από τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913

Σπάνια κειμήλια από τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913

Την Κινητή Περιοδική Έκθεση “Κειμήλια Απελευθέρωσης Μακεδονίας, Βαλκανικοί...
1 Απρίλιος 2013, 14:12