ΤΖΙΡΤΙΧΤΕΡΑ

Τζιρτιχτέρα: Ένα ποντιακό παιχνίδι

Τζιρτιχτέρα: Ένα ποντιακό παιχνίδι

Τα παιδιά στον Πόντο έπαιζαν κάθε φορά που ξέκλεβαν λίγη ώρα από τις δουλειές....
16 Φεβρουάριος 2013, 14:15