ΤΣΑΜΠΑΣΙΝ

Το Τσάμπασιν κι ένα τραγούδι

Το Τσάμπασιν κι ένα τραγούδι

Όπως όλες οι πόλεις του Πόντου έτσι και τα Κοτύωρα είχαν τον δικό τους τόπο...
13 Ιούλιος 2013, 09:35