ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

Εορτή των Τριών Ιεραρχών

Εορτή των Τριών Ιεραρχών

Ως Τρεις Ιεράρχες αναφέρονται οι τρεις επιφανείς άγιοι και θεολόγοι της...
30 Ιανουαρίου 2013, 07:11