ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

Τελώνου και Φαρισαίου σήμερα. Τι είναι το τριώδιο;

Τελώνου και Φαρισαίου σήμερα. Τι είναι το τριώδιο;

Τελώνου και Φαρισαίου σήμερα 24 Φεβρουαρίου 2013 και αρχή τριωδίου. Τι...
24 Φεβρουάριος 2013, 08:28