ΤΑΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4 Νοέμβριος 2019, 23:35
3 Αύγουστος 2018, 18:06
Αμελέ ταμπουρού, μια βέβαιη πορεία προς το θάνατο - Cover Image

Αμελέ ταμπουρού, μια βέβαιη πορεία προς το θάνατο

Η Τουρκάλα ερευνήτρια της Iστορίας Αϊσέ Χιουρ παρουσιάζει ένα ανθρώπινο δράμα.
18 Μάιος 2017, 14:04