ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

Γ' Κυριακή νηστειών της Σταυροπροσκυνήσεως

Γ' Κυριακή νηστειών της Σταυροπροσκυνήσεως

Εικοσιοκτώ ημέρες πριν από το Πάσχα, την τρίτη Κυριακή των νηστειών είναι της...
7 Απριλίου 2013, 09:10