ΣΩΚΡΑΤΗΣ

26 Απρίλιος 2016, 16:05
Το σοφό τεστ του Σωκράτη

Το σοφό τεστ του Σωκράτη

Το σοφό τεστ του Σωκράτη που πρέπει να το εφαρμόζουμε κι' εμείς Μια μέρα, εκεί...
8 Μάρτιος 2013, 16:10