ΣΧΟΛΙΚΟ

11 Σεπτέμβριος 2015, 19:09
Γερασμένα τουριστικά και σχολικά λεωφορεία στην Αθήνα

Σύγκρουση σχολικού με λεωφορείο της ΕΘΕΛ στην Πετρούπολη

Τραυματίστηκε ελαφρά η συνοδός του σχολικού λεωφορείου.
20 Μάιος 2015, 10:51