ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΣ

26 Μάρτιος 2017, 12:28
Η ελληνική νεκρόπολη της αρχαίας Βιθυνίας (φωτο)

Η ελληνική νεκρόπολη της αρχαίας Βιθυνίας (φωτο)

Έχουν ανακαλυφθεί σαρκοφάγοι ηλικίας 1.800-2.000 ετών.
13 Φεβρουάριος 2017, 18:05
3 Ιούλιος 2016, 18:18
Η σαρκοφάγος του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Η σαρκοφάγος του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Η σαρκοφάγος της Σιδώνας, γνωστή ως σαρκοφάγος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είναι...
7 Απρίλιος 2013, 13:02