ΡΟΔΑΚΙΝΑ

Ροδάκινα σε επισιτιζόμενους, κοινωνικά παντοπωλεία και σχολεία

Ροδάκινα σε επισιτιζόμενους, κοινωνικά παντοπωλεία και σχολεία

Πρωτοβουλία στήριξης παραγωγών από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
15 Σεπτέμβριος 2015, 09:10
Το ελληνικό ροδάκινο στις ξένες αγορές

Το ελληνικό ροδάκινο στις ξένες αγορές

Αύξηση της παραγωγής συμπύρηνου ροδάκινου και περισσότερες εξαγωγές πρώτης ύλης...
23 Ιανουάριος 2013, 15:03