ΠΥΡΑΜΙΔΑ

Πυραμίδα στην Αίγυπτο έχει ελληνική ταυτότητα

Πυραμίδα στην Αίγυπτο έχει ελληνική ταυτότητα

Η Μεγάλη Πυραμίδα, το μοναδικό από τα επτά θαύματα που ακόμα και σήμερα στέκει...
8 Μαρτίου 2013, 13:40