ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ

Το πρώτο Ψυχοσάββατο σήμερα

Το Ψυχοσάββατο πριν την Κυριακή της Πεντηκοστής

Το Σάββατο πριν από την Κυριακή της Πεντηκοστής, λέγεται - «Σάββατο των Ψυχών»...
22 Ιούνιος 2013, 08:51
Το πρώτο Ψυχοσάββατο σήμερα

Το πρώτο Ψυχοσάββατο σήμερα

Το Σάββατο πριν από την Κυριακή της Απόκρεω, λέγεται - «Σάββατο των Ψυχών» ή...
9 Μάρτιος 2013, 09:13