ΨΥΧΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

«Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθάνει»... όμως εσύ Έλληνα, ζεις;

«Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθάνει»... όμως εσύ Έλληνα, ζεις;

«Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθάνει»... όμως εσύ Έλληνα, ζεις; Έλληνα έχεις ποτέ σου...
7 Νοέμβριος 2012, 10:04