ΠΙΣΤΗ

Τα παιδιά κάνουν τους γονείς πιο χαρούμενους, αλλά μόνο αφότου ανεξαρτητοποιηθούν

Άνθρωποι ενωμένοι, συχνότερα επιτυχημένοι και ευτυχισμένοι!

Σύμφωνα με γερμανική έρευνα σε δείγμα 75.000 ατόμων.
6 Ιούνιος 2019, 21:36
8 Νοέμβριος 2018, 08:27
6 Αύγουστος 2018, 12:53
30 Νοέμβριος 2017, 08:00
17 Σεπτέμβριος 2013, 09:30