ΠΑΡΧΑΡΟΜΑΝΑ

10 Αύγουστος 2016, 10:37
Παρχαρομάνα: Η κυρίαρχος των παρχαρίων

Παρχαρομάνα: Η κυρίαρχος των παρχαρίων

Παρχαρομάνα ή ρωμάνα αποκαλούνταν στον Πόντο, η γυναίκα που αναλάμβανε όλες τις...
7 Ιούνιος 2013, 14:00