ΠΑΡΧΑΡΟΜΑΝΑ

10 Αυγούστου 2016, 10:37
Παρχαρομάνα: Η κυρίαρχος των παρχαρίων

Παρχαρομάνα: Η κυρίαρχος των παρχαρίων

Παρχαρομάνα ή ρωμάνα αποκαλούνταν στον Πόντο, η γυναίκα που αναλάμβανε όλες τις...
7 Ιουνίου 2013, 14:00