ΟΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

Όσιος Βασίλειος ο Ομολογητής

Όσιος Βασίλειος ο Ομολογητής

«Δι᾿ ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν Προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα». Ο Όσιος Βασίλειος ο...
28 Φεβρουάριος 2013, 07:51