ΝΥΣΑ ΚΑΡΙΑΣ

Στην αρχαία Νύσα συμβούλιο πολιτών μετά από 1.800 χρόνια

Στην αρχαία Νύσα συμβούλιο πολιτών μετά από 1.800 χρόνια

Τις πολιτικές συνελεύσεις που λάμβαναν χώρα στο Γεροντικόν της Νύσας πριν από...
19 Σεπτέμβριος 2015, 15:01