ΝΙΚΑΙΑ ΒΙΘΥΝΙΑΣ

27 Ιανουάριος 2019, 08:37
Επισκέψιμος ο καταβυθισμένος ναός της βιθυνικής Νίκαιας

Επισκέψιμος ο καταβυθισμένος ναός της βιθυνικής Νίκαιας

Ανακοινώσεις του επικεφαλής των ανασκαφών.
14 Σεπτέμβριος 2016, 18:50
Βυζαντινό ναό ανέδειξε η αρχαιολογική σκαπάνη στη Νίκαια της Βιθυνίας

Βυζαντινό ναό ανέδειξε η αρχαιολογική σκαπάνη στη Νίκαια της Βιθυνίας

Στον 10ο αιώνα μας γυρίζουν τα ευρήματα των αρχαιολόγων στη βιθυνική Νίκαια.
4 Αύγουστος 2015, 13:43
7 Ιούλιος 2015, 12:28
Βυθισμένος ναός της βιθυνικής Νίκαιας μετατρέπεται σε μουσείο

Βυθισμένος ναός της βιθυνικής Νίκαιας μετατρέπεται σε μουσείο

Πρόκειται για βυζαντινή βασιλική του Αγίου Νεοφύτου, του 4ου μ.Χ. αι.
7 Απρίλιος 2015, 18:25