ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ

Κυριακή των Μυροφόρων

Κυριακή των Μυροφόρων

Η Κυριακή των Μυροφόρων εορτάζεται 14 ημέρες μετά το Πάσχα. Μυροφόρες ήταν οι...
19 Μάιος 2013, 08:43