ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ

Αρχαιολογικά ευρήματα στα Κόμανα στον Πόντο

Αρχαιολογικά ευρήματα στα Κόμανα στον Πόντο

Από το 2009 γίνονται αρχαιολογικές ανασκαφές στα Κόμανα του Πόντου και έχουν...
8 Φεβρουαρίου 2013, 08:40