ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Κτηματολόγιο: Έναρξη δηλώσεων ιδιοκτησίας σε άλλες δύο περιφερειακές ενότητες της χώρας

Αναλυτικός οδηγός για τη φορολογία των Airbnb ακινήτων

Ερωτήσεις και απαντήσεις από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
18 Σεπτέμβριος 2018, 10:20