ΜΑΘΗΜΑΤΑ

3 Μάρτιος 2019, 23:27
15 Φεβρουάριος 2019, 09:18
2 Φεβρουάριος 2019, 20:12
28 Ιανουάριος 2019, 18:41
Μαθήματα ποντιακής διαλέκτου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης

Μαθήματα ποντιακής διαλέκτου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη.
22 Νοέμβριος 2018, 14:15