ΛΕΞΙΚΟ

19 Νοέμβριος 2020, 11:18
Μαθαίνω ποντιακά: Γνωρίζεις τι είναι το τουμπάριν;

Μαθαίνω ποντιακά: Γνωρίζεις τι είναι το απαρδάλ’;

Χρησιμοποιείται περισσότερο με τη μεταφορική σημασία.
12 Νοέμβριος 2020, 09:30
Το lockdown ψηφίστηκε η λέξη της χρονιάς από το αγγλικό λεξικό Collins

Το lockdown ψηφίστηκε η λέξη της χρονιάς

Συνοψίζει την εμπειρία που μοιράστηκαν δισεκατομμύρια άνθρωποι.
10 Νοέμβριος 2020, 14:12
Μαθαίνω ποντιακά: Γνωρίζεις ποια κοιματίζ’;

Μαθαίνω ποντιακά: Γνωρίζεις ποια κοιματίζ’;

Σύμφωνα με το λεξικό του Άνθιμου Παπαδόπουλου.
5 Νοέμβριος 2020, 09:45
29 Οκτώβριος 2020, 10:08
Μαθαίνω ποντιακά: Γνωρίζεις τι είναι το δόδιν;

Μαθαίνω ποντιακά: Γνωρίζεις τι είναι το δόδιν;

Οι καταγραφές από το λεξικό του Άνθιμου Παπαδόπουλου.
22 Οκτώβριος 2020, 11:41
15 Οκτώβριος 2020, 14:30
8 Οκτώβριος 2020, 12:12
1 Οκτώβριος 2020, 10:32
Μαθαίνω ποντιακά: Γνωρίζεις τι είναι το τουμπάριν;

Μαθαίνω ποντιακά: Γνωρίζεις τι είναι το μαγκούρ(ιν);

Υπάρχει και χαρακτηριστική έκφραση στην ποντιακή διάλεκτο.
24 Σεπτέμβριος 2020, 10:33
Μαθαίνω ποντιακά: Γνωρίζεις τι είναι το δόδιν;

Μαθαίνω ποντιακά: Γνωρίζεις ποιος είναι ο καματερός;

Η καταγραφή στο λεξικό του Άνθιμου Παπαδόπουλου.
17 Σεπτέμβριος 2020, 13:02
Μαθαίνω ποντιακά: Γνωρίζεις τι είναι το δόδιν;

Μαθαίνω ποντιακά: Γνωρίζεις ποιοι είναι οι χορτλάχ’;

Υπάρχει και σχετική κατάρα στην ποντιακή διάλεκτο.
10 Σεπτέμβριος 2020, 11:18