ΛΕΞΙΚΟ

Μαθαίνω ποντιακά: Γνωρίζεις τι είναι το τέρτ’;

Μαθαίνω ποντιακά: Γνωρίζεις τι είναι το τέρτ’;

Οι καταγραφές στο λεξικό του Άνθιμου Παπαδόπουλου.
7 Νοέμβριος 2019, 16:52
Μαθαίνω ποντιακά: Γνωρίζεις τι είναι το τέρτ’;

Μαθαίνω ποντιακά: Τι κάνω όταν χτουπίζω;

Οι καταγραφές από τον Άνθιμο Παπαδόπουλο.
24 Οκτώβριος 2019, 15:46
Μαθαίνω ποντιακά: Τι κάνω όταν σταχώνω;

Μαθαίνω ποντιακά: Γνωρίζεις ποια λέγεται πατούλα;

«Αφιερωμένος» σε μια γυναίκα ο ποντιακός χορός.
17 Οκτώβριος 2019, 16:08
Μαθαίνω ποντιακά: Τι κάνω όταν σταχώνω;

Μαθαίνω ποντιακά: Τι κάνω όταν τζαΐζω;

Οι καταγραφές από τον Άνθιμο Παπαδόπουλο.
10 Οκτώβριος 2019, 19:31
2 Οκτώβριος 2019, 20:43
Μαθαίνω ποντιακά: Τι κάνω όταν σταχώνω;

Μαθαίνω ποντιακά: Γνωρίζεις τι είναι η κανόνα;

Οι καταγραφές από τον Άνθιμο Παπαδόπουλο.
6 Σεπτέμβριος 2019, 14:00
Μαθαίνω ποντιακά: Τι κάνω όταν σταχώνω;

Μαθαίνω ποντιακά: Γνωρίζεις τι είναι το χουλέν;

Τη λέξη χρησιμοποιεί και ο Φίλωνας Κτενίδης στην «Καμπάνα του Πόντου».
30 Αύγουστος 2019, 18:18