ΚΥΒΙΚΟ

Τα καυσόξυλα θα πωλούνται με το κυβικό

Τα καυσόξυλα θα πωλούνται με το κυβικό

Καυσόξυλα με το κυβικό μέτρο και όχι με κιλά θα προμηθεύονται εφεξής οι...
17 Δεκέμβριος 2012, 07:24