ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΠΑΛΗ

23 Ιανουάριος 2017, 18:43
Κόντρα Ευξείνου Λέσχης και Δήμου Νάουσας για το κτήριο «Τουρπάλη»

Κόντρα Ευξείνου Λέσχης και Δήμου Νάουσας για το κτήριο «Τουρπάλη»

Αργοσβήνει το όνειρο των Ποντίων να στεγαστούν τα κειμήλια των Αργυρουπολιτών;
23 Οκτώβριος 2015, 17:19