ΚΟΡΥΤΣΑ

28 Ιανουάριος 2018, 11:48
Το ΥΠΕΞ χαιρέτισε την αναζήτηση, εκταφή, ταυτοποίηση οστών Ελλήνων πεσόντων στην Αλβανία

Το ΥΠΕΞ για την εκταφή οστών Ελλήνων πεσόντων στην Αλβανία

Η επίλυση του ζητήματος είχε συμφωνηθεί στην Κρήτη μεταξύ Κοτζιά και Μπουσάτι.
22 Ιανουάριος 2018, 11:22
Κοτζιάς-Μπουσάτι: Ουσιαστική πρόοδος στην Κορυτσά

Κοτζιάς-Μπουσάτι: Ουσιαστική πρόοδος στην Κορυτσά

Κοινό Ανακοινωθέν των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Αλβανίας.
21 Ιανουάριος 2018, 15:11