ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΕΣ

6 Απρίλιος 2019, 12:49
22 Φεβρουάριος 2019, 16:33
2 Φεβρουάριος 2019, 16:50
Ιδρύθηκε Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ηνωμένου Βασιλείου

Ιδρύθηκε Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ηνωμένου Βασιλείου

Στην ιδρυτική συνέλευση συμμετείχαν 25 Κωνσταντινουπολίτες.
21 Νοέμβριος 2018, 10:50
19 Νοέμβριος 2018, 22:53