ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Οι προσωρινοί πίνακες για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2017

Οι προσωρινοί πίνακες για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2017

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποιοι πάροχοι έγιναν δεκτοί.
21 Μάρτιος 2017, 09:30
7 Νοέμβριος 2016, 16:22
Ενίσχυση των τουριστικών μονάδων στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Ενίσχυση των τουριστικών μονάδων στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Με αύξηση των παροχών στους δικαιούχους του Κοινωνικού Τουρισμού.
9 Απρίλιος 2016, 17:16