ΚΕΦ

Τα πρώτα 34 Κέντρα Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων

Τα πρώτα 34 Κέντρα Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων

Στη δημιουργία των πρώτων 34 Κέντρων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) προχωρά...
25 Οκτώβριος 2012, 20:11