ΚΑΥΣΙΜΟ

Παρασκευάζεται Ελληνικό καύσιμο

Παρασκευάζεται Ελληνικό καύσιμο

Ελληνική εταιρεία σχεδιάζει  κυψελίδες καυσίμου υψηλής θερμοκρασίας, που θα...
20 Φεβρουαρίου 2013, 07:10