ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

25 Απρίλιος 2018, 09:23
Εκδήλωση για τη στενή σχέση Καλλίπολης Πέλλας και Αυστραλίας

Εκδήλωση για τη στενή σχέση Καλλίπολης Πέλλας και Αυστραλίας

Τη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ των Ελλήνων προσφύγων από την Καλλίπολη της...
22 Ιανουάριος 2016, 18:58
18 Αύγουστος 2015, 13:33
27 Ιούλιος 2015, 17:38