ΚΑΚΡΙΝΟΣ

Προκαλεί εξάρτηση η ζάχαρη;

Εντοπίζοντας του καρκινικούς όγκους με ζάχαρη!

Μια νέα μέθοδο για τον εντοπισμό του καρκίνου ανέπτυξαν επιστήμονες του...
12 Ιούλιος 2013, 08:02