ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Αναγνωρίστηκαν δύο νέες ιαματικές πηγές

Αναγνωρίστηκαν δύο νέες ιαματικές πηγές

Δύο νέες ιαματικές πηγές αναγνώρισε η Επιτροπή Προστασίας Φυσικών Ιαματικών...
1 Φεβρουαρίου 2013, 10:57