Η ΖΩΗ ΕΝ ΤΑΦΩ

Η ζωή εν τάφω. Η κορύφωση του Θείου δράματος

Η ζωή εν τάφω. Η κορύφωση του Θείου δράματος

Η ζωή εν τάφω κατετέθης, Χριστέ, και αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο,...
3 Μαΐου 2013, 08:17