ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ

Οι άνδρες εξαφανίζονται

Οι άνδρες εξαφανίζονται

To χρωμόσωμα Υ, που μόνο οι άνδρες διαθέτουν στο γενετικό υλικό τους και...
3 Απρίλιος 2013, 12:44