ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Έρευνα: Τα ζευγάρια στην Ελλάδα αποκτούν παιδιά σε όλο και μεγαλύτερες ηλικίες

Νέα στοιχεία έρευνας από το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ).
2 Μάρτιος 2019, 09:39
7 Ιανουάριος 2019, 18:39
24 Σεπτέμβριος 2018, 17:41
4 Μάιος 2018, 14:58
9 Φεβρουάριος 2018, 10:09