ΓΚΟΥΝΙΑ ΚΑΛΑ

Γκουνιά Καλά: Ένα ποντιακό χωριό στη Γεωργία

Γκουνιά Καλά: Ένα ποντιακό χωριό στη Γεωργία

Το Γκουνιά Καλά είναι ένα ποντιακό χωριό που βρίσκεται κοντά στην τεχνητή λίμνη...
14 Ιούλιος 2013, 17:40