ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Πρωτογενές πλεόνασμα 1,9 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2017

Πρωτογενές πλεόνασμα 1,9 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2017

Στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
14 Ιούλιος 2017, 19:11
3ωρη στάση εργασίας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

3ωρη στάση εργασίας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Οι εργαζόμενοι έχουν κάνει κατάληψη της διεύθυνσης συντάξεων.
22 Ιανουάριος 2016, 10:04