ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

3ωρη στάση εργασίας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

3ωρη στάση εργασίας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Οι εργαζόμενοι έχουν κάνει κατάληψη της διεύθυνσης συντάξεων.
22 Ιανουαρίου 2016, 10:04