ΓΑΝΤΙ

Γάντι που αντικαθιστά το πληκτρολόγιο

Γάντι που αντικαθιστά το πληκτρολόγιο

Οι γερμανοί επιστήμονες στοχεύουν σε μια νέα σειρά αξεσουάρ «αόρατης»...
27 Φεβρουάριος 2013, 08:31