ΕΞΟΝΤΩΣΗ

Πώς συνέβαλαν στη εξόντωση των Ποντίων τα ιστικλάλ μουχακεμεσί

Πώς συνέβαλαν στη εξόντωση των Ποντίων τα ιστικλάλ μουχακεμεσί

Τα ιστικλάλ μουχακεμεσί, που ιδρύθηκαν στην Αμάσεια και συνέβαλαν στην εξόντωση...
30 Ιούνιος 2013, 10:41