ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

«Φάκελοι θρησκευτικών» αντί για τα παλιά βιβλία, από του χρόνου

Μέχρι την Τρίτη οι αιτήσεις για ενισχυτική διδασκαλία στα γυμνάσια

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε 515 Σχολικά Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας.
17 Δεκέμβριος 2015, 16:14
20 Νοέμβριος 2015, 22:04