ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Εμμανουήλ: Ο Θεός είναι μαζί μας!

Εμμανουήλ: Ο Θεός είναι μαζί μας!

Εμμανουήλ σημαίνει "ο Θεός είναι μαζί μας", "μεθ' ημών ο Θεός" και σήμερα...
26 Δεκέμβριος 2012, 11:52