ΕΓΛΕΦΑΛΟΣ

Το IQ δεν αντιπροσωπεύει τη νοημοσύνη

Το IQ δεν αντιπροσωπεύει τη νοημοσύνη

Ως έννοια τον έχουμε τοποθετήσει πολύ ψηλά και ως αριθμό όλοι θα θέλαμε να τον...
26 Δεκέμβριος 2012, 12:26