ΔΩΔΕΚΑΡΑ

Η Δωδεκάρα στον Πόντο

Η Δωδεκάρα στον Πόντο

Η Δωδεκάρα στον Πόντο, ήταν ένα δωδεκαμελές κοινοτικό συμβούλιο που διοικούσε...
27 Μάρτιος 2013, 08:15