ΔΙΠΛΩΜΑ

Τι άλλαζει στην έκδοση διπλώματος οδήγησης;

Αλλάζουν τα πάντα στα διπλώματα οδήγησης με τσουχτερά πρόστιμα

Τροποποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για τις κατηγορίες και τη διάρκεια...
11 Απρίλιος 2013, 19:56