ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Πριν από 70 εκατ. χρόνια το έτος στη Γη είχε 372 ημέρες!

Η Γη απέκτησε προσωρινό φυσικό δορυφόρο, σε μέγεθος αυτοκινήτου

Είναι ο δεύτερος μικρός φυσικός δορυφόρος που γίνεται αντιληπτός μετά το 2006.
27 Φεβρουάριος 2020, 21:17
9 Φεβρουάριος 2020, 11:22
8 Φεβρουάριος 2020, 12:32
21 Ιανουάριος 2020, 23:38
17 Ιανουάριος 2020, 22:58