ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

16 Ιούλιος 2019, 19:54
17 Απρίλιος 2019, 14:13
24 Μάρτιος 2019, 15:51
ΟΗΕ: Εμπορία ανθρώπων, ένα έγκλημα πολύ συχνά χωρίς τιμωρία!

ΟΗΕ: Εμπορία ανθρώπων, ένα έγκλημα πολύ συχνά χωρίς τιμωρία!

Έκθεση του αρμόδιου γραφείου των Ηνωμένων Εθνών.
7 Ιανουάριος 2019, 15:18