ΔΑΚΛΥΜΑΝ

Δάκλυμαν: Ποντιακό έθιμο για τον εξαγνισμό

Δάκλυμαν: Ποντιακό έθιμο για τον εξαγνισμό

Το δάκλυμαν είναι ένα ποντιακό έθιμο για καθαρισμό ή εξαγνισμό. Οι νοικοκυρές,...
16 Απρίλιος 2013, 16:53